Καταστροφείς με σφυριά

Καταστροφείς για χόρτα και κλαδιά


Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Στελεχοκόπτης τρακτέρ

Στελεχοκόπτες

Με μαχαίρια ή αλυσίδες

 

 

Καταστροφέας ελαφρού τύπου

Καταστροφείς

Ελαφρού τύπου

 

 

Καταστροφέας μεσαίου τύπου για τρακτέρ

Καταστροφείς

Μεσαίου τύπου

 

 

Καταστροφέας ημιβαρέως τύπου για τρακτέρ

Καταστροφείς

Ημιβαρέως τύπου

 

 

Καταστροφέας βαρέως τύπου για τρακτέρ

Καταστροφείς

Βαρέως τύπου

 

 

Καταστροφέας διπλής ζεύξης για τρακτέρ

Καταστροφείς

Διπλής ζεύξης

 

 

Καταστροφέας με υδραυλικό τροχό για τρακτέρ

Καταστροφείς

Με υδραυλικό τροχό

 

 

Καταστροφέας με κάδο συλλογής για τρακτέρ

Καταστροφείς

Με κάδο συλλογής

 

 

Copyright © 2007-2020. Krekis Tractors