Άροτρα Αλέτρια για τρακτέρ δύγινα τρίγυνα

Άροτρα Αλέτρια για τρακτέρ δύγινα τρίγυναΕφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης CE και για επιδοτούμενα προγράμματα (CE Certificate).
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Άροτρο αλέτρι δύγινο

Άροτρα Αλέτρια

Δύγινα

Αναρτώμενα

285 €

Άροτρο τρίγυνο αναρτώμενο

Άροτρα Αλέτρια

Τρίγυνα

Αναρτώμενα

385 €