Καταστροφείς με σφυριά

Καλλιεργητές για κάθε τύπο τρακτέρ

Ελαφρού και βαρέως τύπου

Εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης CE και για επιδοτούμενα προγράμματα (CE Certificate).
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Καλλιεργητής βαρέως τύπου

Καλλιεργητές

Βαρέως τύπου

Αναρτώμενοι