Καταστροφείς με σφυριά

Υδραυλικός Εκσκαφέας - Τσαπάκι για τρακτέρ


Εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης CE και για επιδοτούμενα προγράμματα (CE Certificate).
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τσαπάκι τρακτέρ

Τσαπάκια για τρακτέρ

Αυτόνομη αντλία