Πατατοσυλέκτες Πατατοεξαγωγείς

Πατατοσυλλέκτες ΠατατοεξαγωγείςΕφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης CE και για επιδοτούμενα προγράμματα (CE Certificate).
Προορίζονται για την εκσκαφή πατάτας, τεύτλων, καρότων και άλλων φυτών.
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Μιάς Σειράς Αυτόματος

Συρόμενος

Ρωτήστε τιμή

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Πατατοεξαγωγέας Πατατοσυλλέκτης

Δόνησης για μικρά τρακτέρ

Συρόμενος

Ρωτήστε τιμή