Ψεκαστικό Ραντιστικό αναρτώμενο με ψεκαστήρα

Ψεκαστικό Ραντιστικό αναρτώμενο για τρακτέρ

Αντλία Ευρωπαϊκής κατασκευής 120 λίτρων ανά λεπτό με ρύθμιση υψηλής πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας
Δεξαμενή πολυαιθυλενίου (πλαστική) ενισχυμένη 300 λίτρων
Δοχείο καθαρού νερού 30 λίτρων για πλύσιμο των χεριών του χρήστη.
Χειριστήριο εναλλαγής τρόπου ψεκασμού (μάνικα, Μπάρες ψεκασμού, μπέκ) τριών (3) εξόδων εύκολης χρήσης
Οι σωληνώσεις είναι από λάστιχο, με πλέγμα συρμάτινο
Μάνικα 15 μέτρων, έτοιμες υποδοχές για Μπάρα και Βέργα ψεκασμού
Φίλτρο νέου τύπου αυτόματο μεγάλης διάρκειας
Ενισχυμένο Σασί έλξης 3 σημείων με κοιλοδοκό για το τρακτέρ
Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης CE για επιδοτούμενα προγράμματα

Αθήνα

Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442

2310683039 - 2310686802

Θεσσαλονίκη

Περιοχή Δερβένι

2310683039 - 2310686802

Fax: 2310692873

krekisd@gmail.com
Ψεκαστικό
Ψεκαστικό
Ψεκαστικό
Ψεκαστικό
Ψεκαστικό
Ψεκαστικό
Ψεκαστικό
Επιστροφή στα Ψεκαστικά ή στα γεωργικά μηχανήματα ή σε όλους τους τύπους τρακτέρ