ΤΡΑΚΤΕΡ ... με πλατφόρμα
Μεταφέρετε τους καρπούς των κόπων σας
και οτιδήποτε άλλο μέχρι 1.5 τόννο φορτίο.
Μπορείτε ακόμα να προσαρμόσετε στο τρακτέρ σας
και ανατρεπόμενη πλατφόρμα.