ΤΡΑΚΤΕΡ ... με ψεκαστικό
Ψεκάστε κήπους, περιβόλια, δενδρώνες, αμπελώνες
και κάθε άλλη καλλιέργεια με αυτοφερόμενό ή συρώμενο
ψεκαστικό, με τουρμπίνα
200 ή 400 λίτρων αντίστοιχα, σε ακτίνα 8 μέτρων.