ΤΡΑΚΤΕΡ... με φρέζα
Απολαύστε φρεζάρισμα με φρέζα 90 ή 105 πόντους
σκαπτικό πλάτος κεντρικό ή έκκεντρο.
(30 πόντους από το δεξιό τροχό).